Uppsägning

Uppsägning


Du måste säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt.

Uppsägning görs på baksidan av din kontraktskopia. Uppsägningstiden är tre kalendermånader och inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till oss.

Vi gör inga undantag från tremånadersregeln.


Vid dödsfall gäller 1 månadGrovsopor


Det blir gärna en del grovsopor vid flyttning. Använd de kommunala återvinningsstationerna. Grovsopor får inte slängas i fastighetens sopkärl eller allmänna utrymmen.


Grovsopor lämnas på Returpunkten Fridhemsvägen 7, vid korsningen till Fiskebyvägen.