Tvättstugan

Tvättstugan


För att det skall fungera i tvättstugan gäller det att tvättiderna respekteras. Som exempel kan nämnas att om en tvättid är bokad mellan kl:16-20 så är den bokad! Jag kanske slutar jobbet lite senare och ska tvätta när jag kommer hem. Även om jag bara använder tvättstugan mellan kl. 18-20 så är tiden bokad från kl. 16 och ingen annan får börja tvätta utan att kolla med mig att det är ok! (Oftast har man samma nummer på tvättploppen som på sin lägenhet så då kan man se vem som bokat och gå och ringa på hos den personen)


Det är också varje användares skyldighet att städa av maskinerna och tömma eventuellt filter efter varje användning.


Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den i!