Sophantering


Sophantering

I samband med boendet uppkommer oundvikligen en del avfall. När du ska slänga sopor beror det på vad för

slags sopor det handlar om. Vid alla våra fastigheter finns särskilda kärl för komposterbart (matavfall), returpapper och för brännbara sopor.

För att sortera ut matavfall finns speciella påsar att hämta på kontoret hos Te-A:s Fastigheter. Det är mycket viktigt att endast matavfall läggs i dessa påsar. Chansa aldrig om du är tveksam!


 • I det kärlet för komposterbara sopor slänger du t ex:


 • Matrester
 • Skal
 • Rester av frukt och grönt
 • Kaffesump
 • Kaffefilter
 • Tepåsar
 • Bröd
 • Snacks
 • Mindre mängder hushållspapper (kan vara bra då det suger upp ev. vätska)


Släng avfallet i en väl försluten påse!!!


 • I det kärlet för brännbara sopor slänger du t ex:


 • Textilier
 • Plastföremål
 • Dammsugarpåsar
 • Blöjor
 • Bindor
 • Kattsand
 • CD-skivor
 • Skor
 • Rakhyvlar
 • mm


 • I kärlet för returpapper slänger du tidningar och annat papper som kommit hem till dig via brevlådan (ej pizzakartonger och andra kartonger)


Returpunkten: närmaste finns på Fridhemsvägen 7, vid korsningen till Fiskebyvägen


Här kan du lämna:

 • grovavfall
 • elavfall 
 • farligt avfallHär kan du läsa hur du ska sortera ditt avfall, men också om varför det är viktigt att källsortera.