Skadedjur

Har du fått skadedjur i din bostad?

Ingen fara, Te-A:s Fastigheter har genom Länsförsäkringar Nomor när det gäller skadedjursbekämpning. Tänk dock på att det är din skyldighet som hyresgäst att omedelbart anmäla om skadedjur förekommer i din bostad. Du får själv kontakta Nomor och anmäla om du har skadedjur i din bostad. Saneringen är kostnadsfri för dig som hyresgäst.

 

Anmälan gällande skadedjur

1.Ring till Nomor 0771-122 300 vardagar 07.00-17.00.

2.Uppge att du bor hos Torvald Anderson & Söner AB

3.Uppge ditt namn och din fullständiga adress.

4.Beskriv skadedjuret så detaljerat som möjligt. På Nomors hemsida finns tydliga bilder som kan hjälpa dig att identifiera typ av skadedjur, se länk nedan.


En klassificering av skadedjuret görs i möjligaste mån av kundservice vid telefonkontakten. Är detta inte möjligt skickar Nomor ut en tekniker som fastställer arten. Därefter vidtas åtgärder enligt Nomors rutiner.

 

Beroende på typ av skadedjur kan du som hyresgäst själv behöva göra ett visst förarbete innan Nomors tekniker kommer, t.ex. tömma och städa skåpen eller slänga gamla livsmedelsförpackningar.

 

Efter sanering


Efter sanering lämnar Nomor information om:

•Vilka skadedjur man har sanerat mot

•Var behandlingen har ägt rum

•Vilket bekämpningsmedel som har använts

•Allmän information om vad hyresgästen bör tänka på efter bekämpningstillfället.


Tänk på att genom att hålla rent och snyggt i din bostad minskar du risken för ohyra. Släng gamla livsmedelsförpackningar när de går ut. Ställ inte ut avfall i gemensamma utrymmen, det lockar till sig råttor och möss, utan kasta avfall på avfallsstationerna i de fraktioner som erbjuds.

 

Du hittar mer information om vanliga skadedjur mm. på Nomors Hemsida