Sköt om din lägenhet

Ta hand om din hyresrätt


För att undvika onödiga kostnader den dagen Du väljer att flytta ut – ta väl hand om din lägenhet under tiden Du bor där.

När du flyttar in är lägenheten besiktad och genomgången. Allt finns också väl dokumenterat i ett besiktningsprotokoll. De skador som Du åsamkar hyresrätten och som ej anses vara rimligt slitage – blir Du ersättningsskyldig för vid utflyttningstillfället.


Så här sköter du din lägenhet:

HÅLL RENT! Detta är viktigt för att hålla slitaget på en rimlig nivå men också för att undvika ohyra.


GOLV: tänk på att ett parkett eller laminatgolv blir förstört av fukt, och måste torkas torrt direkt.

Plast eller linoleummatta samt klinker rengörs bäst med lätt fuktad mopp samt ett milt rengöringsmedel.

OBS! Stora mängder vatten måste undvikas!


VÄGGAR: målade väggar, snickerier och plastdetaljer torkas bäst med fuktig trasa samt ett milt rengöringsmedel.

Är väggen tapetserad bör den endast dammas av. I kök används oftast en tapet som också har ett lätt plastskikt – dessa kan torkas av med fuktig trasa – torka dock alltid torrt efteråt.


TAK: behöver endast dammas av.


KÖK: Rengör spis och ugn kontinuerligt, torka bort matrester för att undvika att de bränns fast. Dra ut spisen från väggen och rengör bakom och under. Detta område är ostädat en perfekt grogrund för ohyra!

Rengör även köksfläkten kontinuerligt, ju renare fläkt desto mindre fett på övrig köksutrustning. Fett och smutsbemängt filter i fläkten utgör också en brandfara.

Kylskåpet bör rengöras med jämna mellanrum med fuktig trasa och diskmedel – avsluta med att torka torrt. Även baksidan kan behöva dammsugas någon gång då och då.

Frysen behöver avfrostas minst en gång per år.


BADRUM: Rengör golvbrunnen med jämna mellanrum – här samlas hudavlagringar och hår vilket täpper till och skapar en grogrund för ohyra.

Kaklade väggar mår bäst av att rengöras med vatten och allrengöringsmedel. Undvik att använda såpa, då denna skapar en hinna på kaklet, som gör det svårt att hålla rent.

Har du problem med att toalettstolen har mycket kalkavlagringar, använd kalklösande medel för att rengöra.

Självklart ska du inte spola ner annat än toalettpapper såsom tops, bindor, tamponger eller mediciner i toaletten!

Badrummet mår bäst av god ventilation! Stäng därför inte igen befintlig ventillucka, rengör eventuell paxfläkt med jämna mellanrum samt låt gärna badrumsdörren stå öppen när rummet inte används så att fukten kommer ut.


SKYDDA VÄGGAR OCH GOLV!

Använd gärna en sänggavel eller alternativt skydd för tapeten – fettfläckar efter sängen är inte normalt slitage.

Kontrollera att Dina möbler inte har vassa kanter som skaver mot tapeten.(tips: använd möbeltassar)

Använd alltid möbeltassar under dina möbler, och undvik att dra möbler längs golvet vid förflyttning av dessa.


Vanliga skador på vägg och golv som inte anses vara normalt slitage och som du vid utflyttning blir ersättningsskyldig för: fettfläckar, revor, stora hål efter tex tv, spegelväggar o dyl, fläckar, vattenskador på parkett och laminat.


LAMPOR/BELYSNING: Du som hyresgäst byter och bekostar följande belysning i lägenheten: spislampa, kylskåpslampa, diskbänksbelysning, badrumsarmatur och liknande.

Du får absolut inte byta ut den befintliga takkontakten! Har Du en lampa som inte passar i kontakten, behöver du byta lampans kontakt. Om takkontakten saknas när Du flyttar ut – blir Du ersättningsskyldig.


BALKONG: Undvik att mata fåglar eller andra djur från balkong, uteplats eller fönster – detta lockar till sig råttor!

Vid montering av blomlådor eller liknande – gör detta på insidan av räcket eftersom allt som monteras utanför utgör en fara i det fall det ramlar ner! Tänk också på att när Du vattnar dina blommor på balkongen måste Du se till att grannen under inte drabbas av nedsmutsning eller fukt. Det är absolut förbjudet att montera upp paraboler på fönsterkarmar eller balkongräcken! En montering inne på balkongen får inte heller skada fasaden. Vid håltagning i karmar eller väggar riskerar Du att åsamka fastigheten fuktskador, vilka kan bli mycket kostsamma för dig som därmed är ersättningsskyldig. Dina mattor och dukar som du vill skaka ber vi Dig ta ut på gården, av hänsyn till Din granne som annars får in Ditt skräp på sin balkong. Av säkerhetsskäl är grillning endast tillåtet med elgrill!!!