OVK-Besiktningar

Vad är OVK?

OVK står för Obligatorisk VentilationsKontroll och är en besiktning som utförs för att säkerställa att ventilationssystemet i en byggnad fungerar tillfredsställande.

Kontrollen utförs för att säkerställa ett gott inomhusklimat, vilket är viktigt för att de personer som vistas i byggnaden ska må bra och även för att byggnaden inte ska få skador på grund av för hög luftfuktighet som kan ge upphov till mögel och andra liknande problem. OVK är reglerat i lag genom Plan- och byggförordningen samt Plan- och bygglagen.


OVK-besiktningar är utförda på samtliga av våra fastigheter och giltiga t o m oktober 2025!