Inflyttning

Kontraktet


Tänk på att kontraktet är en originalhandling – ta väl vara på det.


Inflyttningsdatum


Du har rätt till lägenheten kl. 12.00 på inflyttningsdagen. Inträffar inflyttningsdagen på en helg eller helgdag gäller första vardagen i månaden.


Städning


Har du anmärkningar mot hur städningen har utförts måste du anmäla detta inom 24 timmar efter att du fått tillgång till lägenheten.Besiktning


Gå igenom lägenheten, och anmäl eventuella fel och brister inom 24 timmar efter att du fått tillgång till lägenheten.


Ang El


Te-A:s Fastigheter har ett sammarbete med E.ON vilket innebär att du inte behöver tänka på att beställa el till bostaden. Den är redan inkopplad och du har el i lägenheten hela flyttdagen, både vid in-och utflyttning