ILOQ Låssystem


Vi avser byta ut nyckelsystem i våra fastigheter till ett elektroniskt system, iLOQ

Detta innebär en enklare nyckelhantering samt ökad trygghet och säkerhet i våra bostadsområden.

Nycklarna programmeras så att de fungerar både till bostaden och till andra lås som hyresgästen behöver tillträde till.  Skulle en nyckel tappas bort är det enkelt att avprogrammera den förlorade nyckeln och tillverka en ny.


Då nyckeln förs in i låset gör den statiska elektriciteten vid rörelsen att låscylindern alstrar all den elenergi som cylinders och nyckelns elektronik behöver för att öppna låset. Detta gör att det är viktigt att inte föra in nyckeln för fort eller för långsamt i låset.


Så här gör du:

För in nyckeln ända in i låscylindern och vrid om. Om låset inte öppnar sig, tag ut nyckeln ur cylindern och prova igen lite långsammare eller lite snabbare. Är införingsrörelsen för långsam eller för snabb förblir cylindern i låst läge. Det är egentligen inte svårt, utan den rätta hastigheten är något man vänjer sig vid ganska fort.