Hemförsäkring

Hemförsäkring


Olyckor kan hända vem som helst så se till att Du har hemförsäkring.

Om Du är vållande till en skada, kan Du bli ersättningsskyldig.

Till exempel om Ditt akvarium går sönder eller Din tvättmaskin läcker vatten och fastigheten och grannarnas egendom blir skadad.


Vid inbrott i Din lägenhet eller lägenhetsförråd, är det i första hand polisen och Ditt försäkringsbolag som Du ska ringa. Vi önskar också information om det inträffade, för att se om vi kan göra något för att undvika dessa saker i framtiden.

Fastighetsförsäkringen som Te-A:s Fastigheter har täcker endast skador på själva fastigheten.