Energideklarationer

Energideklarationen ger information om byggnadens energianvändning.
Den innehåller bland annat uppgifter om:


- den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
- energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
- åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen
- om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värd

- Informationen används för att räkna fram energiprestanda och uttrycka dessa i klasser
- Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.


Samtliga av våra fastigheter har energideklarerats och dessa är giltiga t o m oktober 2029!

Copyright @ All Rights Reserved