El från EON

Tänk inte på elen när du flyttar!


Te-A:s Fastigheter har ett samarbete med E.ON vilket innebär att du inte behöver tänka på att beställa el till bostaden, den är redan inkopplad.


Behöver du göra något?


Om Ni vill ha ett elhandelsavtal med annan leverantör än E-ON ombesörjer ni detta själva!!


Copyright @ All Rights Reserved