Brandsäkerhet

Brandsäkerhet

 

Varje år brinner det i i över 6000 svenska hem. För att undvika brand i just din bostad finns dock många bra och enkla saker man kan göra.


Brandvarnare


Te-A:s Fastigheter ser till att varje lägenhet är utrustad med brandvarnare. Det är dock upp till dig som hyresgäst att med jämna mellanrum kontrollera att den fungerar. Testa funktionen genom att trycka på den lilla knappen. Fungerar den inte måste du byta batteriet.


Släck levande ljus!


Låter kanske självklart, men faktum är att de flesta bränder i hem uppstår till följd av oaktsamhet när det gäller levande ljus.


Om det börjar brinna


Lär dig ramsan Rädda - Varna - Larma - Släck för det är precis så du ska agera om det börjar brinna hemma.