Betalning av hyran

Betala hyran i tid!


Du betalar alltid hyran i förskott, senast den sista i varje månad för månaden som kommer.

Tänk på att det är olika OCR-nummer på din faktura varje månad.

Vi har tyvärr inte autogiro.


Om du inte betalar i tid och detta sker vid flera tillfällen, eller om du inte betalar alls, riskerar du att bli uppsagd. Om något oförutsätt händer som har påverkat din situation – ta alltid kontakt med oss! Då kanske vi gemensamt kan hitta en lösning.