Uppsägning

Uppsägning

 

Du måste säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt.

Uppsägning görs på baksidan av din kontraktskopia. Uppsägningstiden är tre kalendermånader och inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till oss.

Vi gör inga undantag från tremånadersregeln.

 

Vid dödsfall gäller 1 månad

 

 

Grovsopor

 

Det blir gärna en del grovsopor vid flyttning. Använd de kommunala återvinningsstationerna. Grovsopor får inte slängas i fastighetens sopkärl eller allmänna utrymmen.

 

Grovsopor lämnas på Returpunkten på Stohagsgatan 7