Inflyttning

Kontraktet

 

Tänk på att kontraktet är en originalhandling – ta väl vara på det.

 

Inflyttningsdatum

 

Du har rätt till lägenheten kl. 12.00 på inflyttningsdagen. Inträffar inflyttningsdagen på en helg eller helgdag gäller första vardagen i månaden.

 

Städning

 

Har du anmärkningar mot hur städningen har utförts måste du anmäla detta inom 24 timmar efter att du fått tillgång till lägenheten.

 

 

Besiktning

 

Gå igenom lägenheten, och anmäl eventuella fel och brister inom 24 timmar efter att du fått tillgång till lägenheten.

 

Ang El

 

Te-A:s Fastigheter har ett sammarbete med E.ON vilket innebär att du inte behöver tänka på att beställa el till bostaden. Den är redan inkopplad och du har el i lägenheten hela flyttdagen, både vid in-och utflyttning